Pajisjet Alston

Profesionist për Birrë & Verë & Pije
Video

Video

Sistemi i birrës automatike Alston brew 20BBL

Birraria Alston brew 2500L

Alston Brew - Brewhouse Automated 10HL

Kompania e Pajisjeve Jinan Alston

Pajisjet e Verrës nga Kompania e Pajisjeve Jinan Alston

Fabrika e birrës 2500L

Projekti i birrës Alston

Shtëpia e birrës ASTE-200L

Rezervuari i fermentimit të birrës

Sistemi i birrës Alston brew-5BBL

Pajisje mikrobirrarie ASTE 1000L